กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์


โดย admin_sector1 เมื่อ 2017-09-08 14:43:28น. view 668

สปท.1 เข้าร่วมกิจกรรมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560"

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 นางสุกัญญา รักเหลือ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ นางสาวดารณี ปฐมโยธิน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ นางสาวพูนทรัพย์ เตชะเกียรติสุจิตร นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และนางประภา เซ็นเสถียร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สังกัดสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 สำนักงาน ป.ป.ท. ได้เข้าร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560" ภายใต้แนวคิด "รัฐบาลใหม่ ! คอร์รัปชันเก่า ?" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นผู้ดำเนินรายการ

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์อื่นๆ