ติดต่อเรา


สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.)

99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 30 ถนนแจ้งวัฒนะ

ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 02-502-6509 ต่อ 2101

โทรสาร : 02-502-6626